Certificats i Informes

| Inspecció Tècnica d'Edificis/IEE

SOL·LICITA 3 PRESSUPOSTOS PER FER UNA INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS/IEE (ITE) GRATIS

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

REP 3 PRESSUPOSTOS GRATIS DE PROFESSIONALS QUALIFICATS

1

Omple el formulari explicant les característiques de la construcció d'una casa nova

2

Els nostres professionals valoraran la teva sol·licitud

3

En poc temps, rebràs gratuítament 3 pressupostos de professionals certificats


NOMÉS A OBRESAMBGARANTIA.COM OBTINDRÀS:
 • Comptar amb un tècnic expert, qualificat i col·legiat
 • Presa de dades i fotografies a l’edifici amb visita programada amb els veïns per poder entrar als habitatges, garatges, locals, trasters i altres sales.
 • Inspecció de l’estat general de l’edifici, del sistema envolupant I de les instal·lacions per comprovar les deficiències que pugui tenir l’edifici
 • Redacció de l’informe normalitzat per al Col·legi Professional corresponent
 • Visat de l’informe al Col·legi Professional corresponent
 • Seguiment I control del Col·legi Professional durant tot el procés de treball
 • Treball realitzat amb les màximes garanties
 •  

Sol·licituds recents d'altres usuaris

"ITE para el bloque de de cuatro viviendas y dos almacenes"

per s. c.


"ITE D'UN EDIFICI UNIFAMILIAR AL CARRER PORTAL NOU DE VALLS"

per M. F.


"Necessiten una ITE d'un edifici de * entitats a Barcelona. * pisos i un local comercial de meys de ***m*"

per L. M.


"Certificado de idoneidad y plano acotado para pedir licencia para V U T en Aragon"

per e. a.


"L'informe ITE d'un edifici que consta de tres habitatges que tenen més de ** anys. Està situat a l'Av. Lluís Companys,* ; ***** El Perelló"

per M. C.REP 3 PRESSUPOSTOS GRATIS DE PROFESSIONALS QUALIFICATS

1

Omple el formulari explicant les característiques de l'edifici

 
2

Els nostres professionals valoraran la teva sol·licitud

 
3

En poc temps, rebràs gratuítament 3 pressupostos de professionals certificats


NOMÉS A OBRESAMBGARANTIA.COM OBTINDRÀS:
 • Comptar amb un tècnic expert, qualificat i col·legiat
 • Presa de dades a l’habitatge, comprovació de la referència cadastral, adreça i dades del promotor
 • Comprovació normativa, d’aplicació, redacció del certificat d’habitabilitat o certificat d’idoneïtat en funció de les característiques de l’habitatge i redacció de la declaració d’antiguitat, si és necessari
 • Visat de l’informe al Col·legi Professional corresponent
 • Seguiment i control del Col·legi Professional corresponent durant tot el procés de treball
 • Treball realitzat amb les màximes garanties
 
 

ite

 

La Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) és un control tècnic al qual s'han de sotmetre cada cert temps els edificis.

Més concretament, tots els edificis d’habitatges amb més de 45 anys a Catalunya, de més de 30 anys en el cas de Balears i de més de 50 anys a l'Aragó, han de passar aquesta inspecció tècnica obligatòriament.

En cas de Balears, la Llei 12/2017, del 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears estableix que "Les persones propietàries, físiques i jurídiques, o les comunitats de propietaris d'edificacions que tinguin una antiguitat superior a 30 anys, en el cas de l'avaluació de l'estat de conservació o, 50 anys, en la resta de casos.

És responsabilitat de la comunitat de propietaris de l’edifici contractar-la. Si heu de comprar o llogar un habitatge, demaneu-la.

La ITE és un tipus de manteniment legal preventiu, pel qual se sotmet periòdicament als edificis a la revisió d'una sèrie d'elements que afecten la seguretat de l'immoble i de les persones que l'habiten. Les ITE vénen regulades pel Reial Decret 67/2015, de 5 de maig, que determinen les condicions per a les inspeccions. La Inspecció Tècnica d'Edificis valora l’estat general de conservació de l’edifici. Així, per exemple, es revisa l’estat de l’estructura i fonamentació, les façanes, els patis, les cobertes, les instal·lacions i les condicions generals d’accessibilitat. El resultat de la inspecció serà favorable quan l'edifici o construcció reuneixi les següents condicions:

Algunes administracions municipals regulen calendaris i inspeccions més estrictes.

 

- Seguretat: perquè no impliqui risc per a les persones i béns.

- Salubritat: de manera que no atempti contra la higiene i la salut pública.

- Ornament públic: de manera que la façana dels edificis i construccions no afectin la imatge urbana.

 

Els professionals competents per realitzar una Inspecció Tècnica d'Edificis  (ITE) són els arquitectes tècnics, els aparelladors i els enginyers de l'edificació; professionals experts en edificació i els tècnics competents en rehabilitació i construcció d’edificis d’habitatges.

El cost és lliure però acostuma a variar en funció del nombre d’habitatges i locals.

En aquesta pàgina pots sol·licitar fins a 3 pressupostos d'Inspecció Tècnica d'Edificis a professionals de la teva zona.  

Posa't en contacte amb arquitectes tècnics especialitzats de la teva demarcació i no et preocupis per res més, ells gestionaran la inspecció integralment.

 

També et pot interessar:

Cèdula d'habitabilitat

Certificat d'eficiencia energètica

Taxacions de pisos

 
Obrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Osca, Lleida, Mallorca, Tarragona i Saragossa