El blog dels arquitectes tècnics

Reportatges 21/03/2024 12:19:28

arquitecte tècnic perit

 

L'àmbit de l'Arquitectura Tècnica és vast i multidisciplinari. Abarca una àmplia gamma de responsabilitats en el món de la construcció. Entre aquestes responsabilitats, la funció de pèrit destaca com un element crucial en la resolució de disputes i litigis relacionats amb projectes constructius. Comptar amb l'assessorament d'un pèrit pot arribar a ser imprescindible davant un sinistre en la llar, en la resolució d'un conflicte per defectes constructius a la nostra casa o per a descartar que existeixin problemes urbanístics abans de tancar l'operació de compravenda d'un habitatge.

 

Definint a l'arquitecte tècnic com a pèrit

Els aparelladors i arquitectes tècnics són professionals especialitzats en la direcció i control d'obres de construcció. La seva formació abasta aspectes tècnics, legals i econòmics, convertint-los en experts en l'execució i supervisió de projectes arquitectònics. Quan se'ls nomena pèrits, assumeixen un paper crucial en l'àmbit legal i judicial.

Un pèrit arquitecte tècnic és aquell professional que, a causa del seu coneixement especialitzat, és cridat a emetre dictàmens tècnics sobre qüestions relacionades amb la construcció. Aquest rol s'estén a l'esfera legal, on es converteix en un mediador imparcial i objectiu que contribueix a la presa de decisions informades en disputes i reclamacions constructives.

 

Habilitats essencials de l'arquitecte tècnic pèrit

 • Coneixement tècnic profund: el pèrit arquitecte tècnic posseeix un coneixement profund de la normativa tècnica i legal relacionada amb la construcció. La seva experiència tècnica es converteix en la base sobre la qual se sustenten els seus dictàmens.
 • Capacitat d'anàlisi: la seva capacitat per a analitzar de manera crítica la documentació tècnica, plans, informes i altres elements rellevants és essencial. El pèrit identifica problemes potencials, avalua responsabilitats i proposa solucions factibles.
 • Comunicació clara i efectiva: la comunicació juga un paper fonamental en el treball pericial. L'arquitecte tècnic és capaç d'expressar les seves conclusions de manera clara i comprensible, tant per a professionals del sector com per a persones sense coneixements tècnics.
 • Imparcialitat i objectivitat: la imparcialitat és un pilar fonamental en el treball pericial. L'arquitecte tècnic és objectiu, evitant influències externes i emetent dictàmens basats en fets i proves.
 • Coneixements legals: encara que el seu enfocament principal sigui tècnic, l'arquitecte tècnic pèrit té coneixements bàsics de la legislació aplicable a l'àmbit constructiu. Això li permet contextualitzar les seves conclusions en el marc legal corresponent.

 

Contribucions de l'arquitecte tècnic com a pèrit

 • Resolució de controvèrsies: en disputes constructives, el pèrit arquitecte tècnic exerceix un paper crucial en identificar les causes subjacents dels problemes i proposar solucions. El seu testimoni és valuós per a la resolució justa i equitativa de conflictes entre les parts involucrades.
 • Avaluació de danys i perjudicis: quan sorgeixen problemes durant o després de la construcció, el pèrit pot avaluar els danys i perjudicis causats. Aquesta avaluació tècnica és vital per a determinar les responsabilitats i establir compensacions justes.
 • Assessorament en processos legals: l'arquitecte tècnic pèrit pot ser cridat a brindar assessorament tècnic a advocats, jutges i altres parts involucrades en processos legals. La seva experiència tècnica aporta claredat i comprensió als aspectes constructius en disputa.
 • Prevenció de futurs problemes: a través de la seva experiència, el pèrit pot identificar àrees de risc en projectes constructius i oferir recomanacions per a evitar problemes futurs. Aquest enfocament preventiu contribueix a la millora contínua en la indústria de la construcció.

 

Quan acudir a un peritatge?

Són molts els moments en els quals podem necessitar l'ajuda d'un pèrit que ens pugui assessorar tècnicament en relació a un problema amb el nostre habitatge. Els jutjats utilitzen a arquitectes tècnics com a pèrits per a la resolució de les seves causes judicials.

Els particulars també poden requerir els serveis d'un arquitecte tècnic per a disposar d'un informe o un peritatge sobre les causes i conseqüències d'un sinistre en la llar, per a reclamar davant uns possibles defectes de construcció en el nostre habitatge o perquè volem comprar una casa i tenim dubtes sobre la seva adaptació a la normativa urbanística.

El cost del peritatge dependrà del tema sobre el qual requerim un informe tècnic, la seva complexitat o la inversió de treball que requereixi per part del professional contractat.

 

Tranquil·litat i garantia

Comptar amb un arquitecte tècnic com a pèrit és essencial en la resolució de disputes i en la cerca de la justícia en l'àmbit constructiu. El seu coneixement tècnic profund, habilitats analítiques i capacitat per a comunicar de manera efectiva el converteixen en un recurs inavaluable en el sistema legal i contribueix a un entorn constructiu més transparent i equitatiu. A més, ens ofereix garanties i major tranquil·litat a l'hora de realitzar una operació immobiliària.

 

Vols que t'ajudem?

Necessites un peritatge? Confia l'assessorament tècnic davant un problema relacionat amb el teu habitatge o la seva construcció a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals aportaran el seu coneixement sobre la matèria i la seva capacitat d'anàlisi perquè prenguis les millors decisions o defensis els teus drets judicialment.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 330 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, i Arquitectes Tècnics i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre reformes en el teu habitatge. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora als tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
Reportatges 16/02/2024 13:58:07

Edificis malalts afecten salut persones

 

T'has sentit cansat, amb mals de cap o irritació als ulls sense raó aparent? Aquests símptomes s'intensifiquen quan ets a la feina o en un lloc específic? Si la resposta és sí, és possible que estiguis sent víctima de la síndrome de l'edifici malalt.

 

Què és un edifici malalt?

Un edifici malalt és aquell que presenta contaminants a l'aire interior que poden causar problemes de salut als seus ocupants. Aquests contaminants poden ser:

 • Biològics: floridura, bacteris, virus, àcars.
 • Químics: gasos, vapors, partícules en suspensió.
 • Físics: temperatura inadequada, soroll excessiu, mala il·luminació.

 

Símptomes de la síndrome de l'edifici malalt

Els símptomes de la síndrome de l'edifici malalt són variats i poden incloure:

 • Respiratoris: congestió nasal, tos, irritació de gola, dificultat per respirar.
 • Oculars: irritació d'ulls, ulls plorosos, visió borrosa.
 • Neurològics: mal de cap, fatiga, mareigs, dificultat per concentrar-se.
 • Cutanis: irritació de la pell, sequedat, picor.

 

Com es pot prevenir la síndrome de l'edifici malalt?

Si sou propietari o responsable d'un edifici, hi ha algunes mesures que podeu prendre per prevenir la síndrome de l'edifici malalt:

 • Mantenir una bona ventilació: obre les finestres amb freqüència i assegura't que el sistema de ventilació funcioni correctament.
 • Controlar la humitat: la humitat ideal en un edifici és entre el 40% i el 60%.
 • Netejar regularment: elimina la pols i la brutícia de les superfícies, especialment de les catifes i moquetes.
 • Utilitzar materials de construcció, decoració i productes de neteja no tòxics.
 • Realitzar inspeccions periòdiques: per detectar i solucionar qualsevol problema de contaminació de l'aire interior.

 

Solucions i mesures: com reparar un edifici malalt

En aquest apartat ens centrarem en les solucions i mesures que es poden prendre per curar un edifici malalt, seguint una sèrie de passos que es descriuen a continuació:

 

1. Identificar la font del problema

El primer pas per posar remei a un edifici malalt és identificar la font del problema. Això pot requerir l'ajuda d'un professional qualificat, com un higienista industrial o un enginyer ambiental. Algunes de les tècniques utilitzades per identificar la font del problema inclouen:

 • Inspecció visual: per detectar la presència de floridura, humitat, pols o qualsevol altre contaminant visible.
 • Monitorització de la qualitat de l'aire: per mesurar els nivells de contaminants com gasos, partícules en suspensió, formaldehids i CO2.
 • Enquestes als ocupants: Per recopilar informació sobre els símptomes que experimenten i la seva relació amb el temps que passen a l'edifici.

  

2. Implementar mesures correctives

Un cop identificada la font del problema, es poden implementar mesures correctives per solucionar-ho. Algunes de les mesures correctives més comunes inclouen:

 • Millora de la ventilació: augmentar la taxa de ventilació d'aire fresc a l'edifici pot ajudar a diluir i eliminar els contaminants.
 • Control de la humitat: reduir la humitat a l'edifici pot ajudar a prevenir el creixement de floridura i bacteris, augmentar-la pot ajudar amb altres patologies, l'important és una humitat equilibrada.
 • Neteja i manteniment: una neteja regular i exhaustiva de l'edifici pot ajudar a eliminar la pols, la brutícia i altres contaminants.
 • Reemplaçament de materials: Si els materials de construcció o els productes de neteja són la font del problema, és possible que sigui necessari reemplaçar-los per alternatives no tòxiques.

 

3. Seguiment i avaluació

És important fer un seguiment i avaluació de les mesures correctives implementades per assegurar que siguin efectives en la millora de la qualitat de l'aire interior i la salut dels ocupants. Això pot incloure:

 • Monitorització continua de la qualitat de l'aire: per verificar que els nivells de contaminants es redueixin a nivells acceptables.
 • Enquestes de seguiment als ocupants: per avaluar si els símptomes que experimentaven han disminuït o desaparegut.

 

4. Prevenció

La millor manera de posar remei a un edifici malalt és prevenir-lo des del principi. Algunes mesures preventives importants inclouen:

 • Utilitzar materials de construcció i productes de neteja no tòxics.
 • Dissenyar i construir l'edifici amb una bona ventilació natural, però amb un sistema de recuperador d'alta eficiència perquè el trident de variables de temperatura, humitat i concentració de CO2 estigui sempre equilibrat.
 • Implementar un programa regular de neteja i manteniment.
 • Educar els ocupants sobre la síndrome de l'edifici malalt i com prevenir-ho.

 

Vols que t'ajudem?

Curar un edifici malalt pot ser un procés complex i que requereix temps. Tot i això, la inversió en millorar la qualitat de l'aire interior i la salut dels ocupants és inavaluable. I per això, has de comptar amb professionals especialistes en la rehabilitació i la construcció d'edificis i habitatges com són els arquitectes tècnics.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició a més de 330 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot allò que necessitis.

Els nostres tècnics professionals us assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas.

Comptem a més amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics corresponent i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre reformes al teu edifici o habitatge. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratuïts de professionals arquitectes tècnics altament qualificats de la teva zona, de l'actuació que necessitis fer, com pot ser en aquest cas, rehabilitació o edificació d'edificis i habitatges. Compara ofertes, valora els tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
Notícies 18/01/2024 16:12:58

Deduccions IRPF reforma habitatge

 

El passat 28 de desembre es va publicar el Reial Decret Llei 8/2023, que inclou una pròrroga de les deduccions a l'impost sobre la renda de les persones físiques per obres de millora d'eficiència energètica en habitatges.

L'article 16, amb efectes des de l'1 de gener del 2024, i fins al 31 de desembre del 2024 amplia la possibilitat de deduir-se un percentatge d'entre un 20 i un 60 per cent de les quantitats satisfetes per les obres realitzades.

La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 5.000 o 7.500 euros anuals, en funció de cada cas.

La deducció es practicarà en el període impositiu en què s'expedeixi el Certificat d'Eficiència Energètica emès després de la realització de les obres i, en tot cas, abans de l'1 de gener del 2025.

Podran deduir-se el 20% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades durant aquest període per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració del seu habitatge habitual o de qualsevol altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge en aquest moment o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest darrer cas, l'habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2025.

S'entendrà que s'ha reduït la demanda de calefacció i refrigeració de l'habitatge quan es redueixi almenys un 7% la suma dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració del certificat d'eficiència energètica de l'habitatge expedit pel tècnic competent després de la realització de les obres, respecte de l'expedit abans de l’inici d’aquestes.

La deducció es practicarà en el període impositiu en què s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emès després de la realització de les obres. Quan el certificat s'expedeixi en un període impositiu posterior a aquell en què es van abonar quantitats per aquestes obres, la deducció s'ha de practicar en aquest últim, tenint en compte les quantitats satisfetes des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 19/2021. En tot cas, aquest certificat haurà de ser expedit abans de l'1 de gener del 2025.

La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 5.000 euros anuals.

Podran deduir-se el 40% quan s'ha millorat el consum d'energia primària no renovable a l'habitatge quan es redueixi almenys un 30% l'indicador de consum d'energia primària no renovable, o bé, s'aconsegueixi una millora de la qualificació energètica de l'habitatge per obtenir una classe energètica A o B. 

En aquests casos, la base màxima anual d'aquesta deducció serà de 7.500 euros anuals.

Podran deduir-se el 60% les que tinguin consideració d'obres de rehabilitació energètica de l'edifici aquelles en què s'obtingui una millora de l'eficiència energètica de l'edifici on s'ubica l'habitatge, i s'ha d'acreditar amb el certificat d'eficiència energètica de l'edifici expedit per el tècnic competent després de fer-ne una reducció del consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica, d'un 30% com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l'edifici per obtenir una classe energètica «A » o «B», a la mateixa escala de qualificació, respecte de l'expedit abans de l'inici de les mateixes.

En aquest cas, la base màxima anual d'aquesta deducció serà de 5.000 euros anuals.

 

Vols que t'ajudem?

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 280 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot allò que necessitis.

Els nostres tècnics professionals us assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas i us acompanyaran en tot el tràmit de la gestió de les subvencions que farà que la reforma del vostre habitatge sigui tot un èxit.

A més, comptem amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics corresponent i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre els ajuts NEXT GENERATION per a la rehabilitació d'edificis i habitatges. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora els tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
Reportatges 20/12/2023 17:05:50

Estalvi energètic a l'hivern

 

Ja som a l'hivern. Aquesta època de l'any provoca, a causa de les baixes temperatures, un augment considerable en el consum d'energia per a mantenir les nostres llars càlides i acollidores. A mesura que la consciència ambiental creix, la cerca d'estratègies efectives per a l'estalvi energètic es torna cada vegada més crucial. Vols saber com optimitzar el consum energètic a l'hivern i, al seu torn, minimitzar l'impacte ambiental?

 

Aïllament i eficiència energètica.

La base de qualsevol estratègia d'estalvi energètic a l'hivern comença amb l'eficiència energètica de l'habitatge. Assegura’t que les teves portes i finestres estiguin ben segellades, i que les parets i el sostre estiguin adequadament aïllats. Només això pot marcar una gran diferència. La inversió en finestres de doble o triple vidre i en materials aïllants d'alta qualitat no sols disminuirà la pèrdua de calor, sinó que també reduirà la necessitat d'utilitzar la calefacció de manera constant.

 

Termòstats intel·ligents i programació eficient.

La instal·lació de termòstats intel·ligents és una altra eina valuosa per a l'estalvi d'energia a l'hivern. Aquests dispositius permeten programar la calefacció d'acord amb les necessitats específiques de cada moment, evitant l'escalfament innecessari quan la casa està buida. A més, alguns termòstats intel·ligents aprenen els patrons d'ús i ajusten automàticament la temperatura per a maximitzar l'eficiència.

 

Utilització responsable de la calefacció.

És essencial ser conscient de com s'utilitza la calefacció. Mantenir una temperatura raonable, al voltant de 20 graus, i abrigar-se adequadament en lloc de dependre únicament de la calefacció pot generar estalvis significatius.

 

Energia renovable i sistemes eficients.

La inversió en fonts d'energia renovable, com a panells solars o sistemes de calefacció geotèrmica, pot ser una opció a llarg termini per a reduir la dependència de fonts d'energia convencionals. Aquests sistemes no sols disminueixen l'impacte ambiental, sinó que també poden generar estalvis substancials al llarg del temps.

 

Il·luminació eficient.

Encara que la il·luminació no representa la major part del consum d'energia a l'hivern, és un aspecte que no ha de passar-se per alt. Canviar les bombetes tradicionals per LED, que són més eficients i duradores, pot reduir la despesa energètica i disminuir la necessitat de calefacció addicional generada per les llums incandescents.

 

Disseny i construcció sostenibles.

En l'àmbit de l'edificació, el disseny i la construcció sostenibles exerceixen un paper fonamental en l'estalvi energètic a llarg termini. Utilitzar materials de construcció respectuosos amb el medi ambient i dissenyar edificacions que aprofitin la llum natural pot reduir la necessitat d'il·luminació artificial i calefacció. L'orientació de l'habitatge per a aprofitar al màxim la llum solar també pot influir significativament en l'eficiència energètica.

 

Ventilació controlada i recuperació de calor.

Implementar sistemes de ventilació controlada, juntament amb la recuperació de calor, pot ser una estratègia efectiva per a optimitzar el consum d'energia. Aquests sistemes permeten una circulació constant d'aire fresc sense comprometre la temperatura interior, recuperant la calor de l'aire que s'extreu. Això minimitza la pèrdua de calor i redueix la necessitat de recórrer a sistemes de calefacció addicionals.

 

Aprofitament de la inèrcia tèrmica.

Aprofitar la inèrcia tèrmica dels materials de construcció pot ser clau en l'estalvi energètic. Materials com la pedra o el concret tenen la capacitat d'emmagatzemar i alliberar calor lentament, ajudant a mantenir temperatures estables. Incorporar aquests materials en la construcció pot reduir la necessitat de calefacció constant en aprofitar la calor emmagatzemada durant el dia.

 

Sistemes de gestió energètica.

La implementació de sistemes de gestió energètica en edificacions permet monitorar i controlar el consum d'energia de manera eficient. Aquests sistemes poden ajustar automàticament la il·luminació, la calefacció i altres dispositius segons les necessitats reals, optimitzant el rendiment energètic. La integració de tecnologies intel·ligents en el disseny arquitectònic pot contribuir significativament a la reducció dels costos operatius a llarg termini.

 

L'eficiència energètica en l'àmbit de l'edificació és essencial per a avançar cap a un futur més sostenible. En considerar aspectes com el disseny, els materials de construcció i la gestió intel·ligent de l'energia, podem crear edificacions que no sols siguin confortables per als seus ocupants, sinó també respectuoses amb el medi ambient. Integrar tecnologies i pràctiques que promoguin l'estalvi energètic en la planificació i construcció d'edificacions és una inversió a llarg termini que beneficia tant als propietaris com a l'entorn que habitem. En un món que busca solucions sostenibles, cada petita acció compta. En implementar estratègies d'estalvi energètic, contribuïm no sols al nostre benestar econòmic, sinó també a la salut a llarg termini del nostre planeta.

 

Vols que t'ajudem?

Confia l'aïllament tèrmic del teu habitatge a un arquitecte tècnic i aprofita la gran oportunitat que t'ofereixen les ajudes europees dels fons Next Generation, per a transformar els nostres habitatges i reduir les factures energètiques.

Els nostres tècnics professionals t'assessoraran sobre quins són les solucions més adequades en cada cas i t'acompanyen en tot el tràmit de la gestió de les subvencions que farà que la reforma del teu habitatge sigui tot un èxit.

En Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 280 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, i Arquitectes Tècnics i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre reformes en el teu habitatge. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora als tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
Reportatges 27/11/2023 17:04:41

Llibre de l'edifici

 

Segons un estudi AIMC, passem unes 15 hores al dia a casa nostra o, el que és el mateix, un 62,3 % del nostre temps diari. Les condicions en matèria d'accessibilitat, confort, seguretat i eficiència energètica afecten directament el nostre benestar físic i mental.

Però no només afecta el nostre benestar, també la nostra butxaca. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'habitatge va suposar durant l'any 2022 un 32,4% de la despesa mitjana de les llars espanyoles. El nostre habitatge individual i els nostres edificis com a agrupació d'aquestes són el recurs més important de les nostres vides.

Ja coneixem la importància que tenen els nostres habitatges i edificis a les nostres vides, però els dediquem l'atenció que mereixen?

Habitualment, ens preocupem pels nostres edificis quan pateixen, quan mostren patologies. Davant d'això, responem amb intervencions puntuals que solucionen temporalment els problemes però que no tracten la seva arrel. Aquesta manera d'intervenir ens porta a l'aparició de noves incidències i un desemborsament econòmic continu, per no fer esment de la preocupació ocasionada als propietaris amb cada intervenció. Com es demostra en el transcurs del temps, aquesta manera d'actuar no és eficient. Necessitem un canvi.

Per posar solució a aquesta cura deficitària dels nostres edificis, sorgeix el Llibre de l'Edifici Existent. Aquesta nova eina ens permet afrontar de manera global i preventiva la cura dels nostres edificis. Però no només s'ocupa del seu estat actual i el seu manteniment, sinó també del seu futur i potencial de millora per aconseguir adaptar les seves prestacions a les necessitats de la nostra realitat actual.

De la mateixa manera que fem un seguiment continu de la nostra salut, el Llibre de l'Edifici Existent neix amb la naturalesa de ser un “llibre viu” que permet fer un seguiment continu i constant de tots els aspectes tècnics dels nostres edificis. És aquí on apareix l'Arquitecte Tècnic com a especialista a l'edifici i com a tècnic capaç de realitzar aquesta tasca d'anàlisi i seguiment de la salut dels nostres edificis.

Tal com està contemplat al Llibre de l'Edifici, el tècnic abordarà l'anàlisi de l'edifici des de les principals característiques tècniques:

- Accessibilitat: un edifici per a tothom, sense obstacles ni barreres que en dificultin l'ús.
- Confort: “com a casa enlloc”. Aquest benestar s'aconsegueix mitjançant la qualitat de l'aire, la salubritat i la temperatura interior, entre altres aspectes que caracteritzen els nostres edificis.
- Seguretat: la nostra llar ha de ser un espai segur i sense riscos, que ens ofereixi la tranquil·litat que necessitem.
- Eficiència energètica: ens preocupa el nostre benestar, però també el del planeta. Hem d'aconseguir edificis eficients que redueixin la producció de CO2 i, amb això, contribuir a frenar el canvi climàtic.

Una bona anàlisi de les prestacions del nostre edifici ens permetrà focalitzar els nostres esforços de manera correcta i estalviar en la nostra tasca de manteniment, ús i millora del nostre edifici.

La importància d'aquest document és reconeguda per totes les administracions públiques, en incloure-la com a requisit per a les convocatòries d'ajuts per a la rehabilitació energètica dels fons Next Generation així com per als ajuts a la rehabilitació en matèria d'accessibilitat del Pla d'Habitatge 22-25.

És el moment d'actuar, millorar els nostres edificis és millorar les nostres vides. L'eina per aconseguir-ho, el Llibre de l'Edifici Existent.

Una possibilitat és tenir la vida del vostre edifici digitalitzada a través del portal Obres Amb Garantia i de l'aplicació: https://eleex.es/

 

Vols que t'ajudem?

La redacció del Llibre de l'Edifici Existent l'ha d'executar un tècnic competent com l'arquitecte tècnic o l'aparellador.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 280 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot allò que necessitis.

A més, comptem amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre els ajuts NEXT GENERATION per a la rehabilitació d'edificis i habitatges. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona, de l'actuació que necessitis realitzar, com pot ser en aquest cas, el LLIBRE DE L'EDIFICI EXISTENT. Compara ofertes, valora els tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
QUÉ NECESSITES?

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

CategoriesObrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Osca, Lleida, Mallorca, Tarragona i Saragossa