MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

Notícies 11/02/2021 10:35:57

“presupuesto

L'absència de manteniment és la causa de la majoria de les lesions que apareixen en els edificis d'habitatges. En molts immobles no es realitzen tasques de manteniment ni cap planificació. La conservació, simplement, no existeix. El més habitual és intervenir quan ja han aparegut lesions greus, en lloc de fer un manteniment adequat.

Com a propietaris procurem mantenir en condicions la nostra llar. Millorem la nostra qualitat de vida i revaloritzem el nostre habitatge. Però, pel que fa als elements comuns de l'edifici, tan importants i imprescindibles (parlem de l'estructura, la coberta, les façanes o les instal·lacions), sembla que el seu bon estat és sempre responsabilitat d'un altre.

El manteniment de les comunitats de propietaris gira al voltant de dos elements essencials: la Inspecció Tècnica i el Llibre de l'Edifici. Cal un procediment, una previsió i el convenciment dels propietaris que aquesta és una qüestió necessària i ineludible. Per això és imprescindible la figura d'un tècnic que s'ocupi del bon estat de l'edifici i en el qual puguem confiar.

El Llibre de l'Edifici descriu l'immoble, la configuració i el material que el conforma. Incorpora també les instruccions d'ús i manteniment, que permeten programar en el temps les tasques de conservació i preveure despeses per tal d'allargar la seva vida útil.

A més, recull els documents que justifiquen la realització d'operacions de reparació, manteniment i rehabilitació de caràcter obligatori, així com la identificació de les empreses o professionals que les han realitzat i les garanties que s'han donat. S'inclouen els pressupostos i contractes d'obres, manteniment i honoraris professionals.

En el Llibre de l'Edifici també trobarem els certificats d'inscripció en el Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de les instal·lacions comunes de l'edifici de baixa tensió, gasos combustibles, instal·lacions petrolíferes, instal·lacions tèrmiques i d'ascensors que s'hagin realitzat, i els certificats d'inspeccions tècniques de les instal·lacions comunes sotmeses a reglamentació de seguretat industrial.

El manual d'ús i manteniment de l'edifici recull la planificació de les operacions que s'han de dur a terme en les instal·lacions i en els seus espais annexos de forma periòdica, per tal de conservar-se en un estat òptim. Habitualment el conformen les operacions de manteniment preventiu i les de manteniment substitutiu.

  • El manteniment preventiu recull les operacions que s'han de realitzar de manera periòdica, ja siguin normatives o recomanades, amb l'objectiu de mantenir els elements en les condicions de disseny. S'intenta evitar que aquests es degradin amb el pas el temps, el que provocaria despeses majors, accidents per una disminució de la seguretat o l'aparença de deixadesa. Inclou també un calendari amb la distribució d'aquestes operacions, la valoració econòmica i les condicions per realitzar la seva contractació.

 

  • El manteniment substitutiu es refereix a l'esgotament de la vida útil dels elements que conformen l'edifici i les seves instal·lacions. Es preveu quan caldria substituir-los i s'estima el seu cost. L'objectiu és fer una programació en el temps de les substitucions per racionalitzar la despesa econòmica dels propietaris de l'immoble.

 

Les comunitats de veïns han de saber que amb un bon manteniment preventiu la vida útil dels diferents elements s'allargarà i obtindrem un major rendiment i valor econòmic.

El Llibre de l'Edifici es complementa amb la Inspecció Tècnica d'Edificis que s'orienta a promoure la implantació d'un sistema periòdic de revisió dels edificis d'habitatges i, al mateix temps, a millorar el seu manteniment.

La Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) valora l'estat general de conservació de l'edifici en funció de la inspecció visual d'una sèrie d'elements que poden afectar la seguretat de l'immoble i de les persones que l'habiten. Així, per exemple, es revisa l'estat de l'estructura i la fonamentació, les façanes, els patis, les cobertes, les instal·lacions i les condicions generals d'accessibilitat.

Les comunitats han de tenir present que, tots els edificis de més de 50 anys d'antiguitat en el cas d'Aragó, de més de 45 anys en el cas de Catalunya i de més de 30 anys en el cas de les Balears, han de passar aquesta inspecció tècnica obligatòria. És, a més, imprescindible per poder accedir als ajuts a la rehabilitació.

És responsabilitat de la comunitat de propietaris de l'edifici la contractació de la ITE. Si ha de comprar o llogar un habitatge, sol·liciti-la abans.

Si la seva comunitat ha decidit fer obres, recordeu que per poder optar a les subvencions a la rehabilitació la Inspecció Tècnica de l'Edifici s'ha d'haver realitzat abans del començament dels treballs. En cas contrari no es podrà optar a la subvenció.

Vols que t'ajudem?

Els professionals competents per realitzar la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE), per capacitat tècnica i experiència professional, són els aparelladors o arquitectes tècnics.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis en relació a la realització d'una Inspecció Tècnica de l'Edifici o en la realització de les obres per assegurar la seguretat d'aquest.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE). A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats.


Continua llegint
Notícies 18/01/2021 15:46:41

“presupuesto

L'alerta sanitària derivada de la COVID-19 ha posat en evidència la importància cabdal que té la ventilació en els edificis. Controlar els paràmetres de temperatura interior, humitat relativa i concentració de CO2 és sinònim de seguretat enfront el virus.

Tal com s'ha manifestat des del Ministeri de Sanitat, i és acceptat des de la comunitat científica, el mètode de transmissió per aerosols és una de les principals vies de transmissió. Aquestes partícules són expulsades al parlar, respirar, cridar, tossir o esternudar. A diferència de les gotícules, que poden arribar a una distància de 1-2 metres abans de caure a terra, els aerosols es mantenen més temps suspesos en l'aire i arriben més lluny. Per això és fonamental la renovació de l'aire interior per aire exterior, sobretot en espais tancats on pugui existir acumulació de persones.

Com a indicador principal per garantir una correcta qualitat de l'aire interior s'utilitza la concentració de CO2 en l'ambient. L'aire exterior en zones de baixa contaminació es considera que conté 440 ppm (parts per milió) de CO2. En ambients interiors, la nostra normativa limita la concentració màxima en 900 ppm. A partir d'aquesta quantitat es considera que la qualitat de l'aire és poc saludable, passant al nivell de nociva a partir de 2500 ppm i de greu a partir de les 5000 ppm.

Per mantenir la taxa de CO2 controlada s'ha de garantir una correcta renovació de l'aire interior per aire exterior. Existeixen principalment dos mètodes:

  • Ventilació natural: és el sistema tradicional, el més senzill i econòmic. La quantitat de temps d'obertura per renovar l'aire depèn de diversos factors, com la quantitat de finestres a obrir, si hi ha possibilitat de ventilació creuada o el nombre de ventilacions que es poden realitzar al dia. A nivell orientatiu obrir 5-10 minuts per hora podria resultar suficient per renovar completament l'aire d'una habitació. Pots utilitzar la calculadora anti-covid per personalitzar la ventilació de la teva llar.

 

  • Ventilació mecànica: no és un sistema tan habitual en habitatge, però sí en edificis d'altres usos. Consisteix a disposar d'equips mecànics que extreuen l'aire interior a través d'una sèrie de conductes per expulsar-la a l'exterior, al mateix temps que a través d'altres conductes es capta aire exterior net i s'impulsa a l'interior dels espais. Amb aquests sistemes es pot garantir el cabal d'aire necessari per mantenir la salubritat interior sense necessitat d'obrir les finestres.

 

En una llar, a l'hivern, en una onada de fred, haver d'obrir les finestres per poder ventilar implica l'entrada directa de l'aire exterior, el que comporta una disminució important de la temperatura interior i afecta greument la sensació de confort.

De la mateixa manera, la humitat interior també es pot veure afectada, ressecant l'ambient interior fins a punts inadequats. En canvi, amb els sistemes de ventilació mecànica, sobretot, si disposen de recuperació de calor, aquests problemes desapareixen, i es pot garantir una correcta qualitat de l'aire interior sense afectar el confort tèrmic ni a la humitat ambient.

Per tant, les tres variables que afecten la supervivència del virus (renovació d'aire, temperatura i humitat) han d'estar equilibrades. Hauríem de ser capaços de dotar els nostres edificis d'envolupants tèrmiques i instal·lacions que permetin mantenir les temperatures de confort tot l'any (20 ºC a l'hivern i 25ºC a l'estiu); que siguin edificis transpirables on la humitat relativa es mantingui dins dels valors recomanats (entre el 40 i el 60%); i on la concentració de CO2 i COVs estigui per sota dels límits salubres (menor a 900 ppm).

Vols que t'ajudem?

A l'hora de millorar el confort i la salut de la nostra llar és molt important escollir els professionals que ens ajudaran a triar els sistemes de ventilació i aïllament més adequats i duran a terme les reformes pertinents.

Confia la millora del teu habitatge a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas i faran que la reforma del teu habitatge sigui tot un èxit.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia de l'corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre l'aïllament ecològic i altres reformes al teu habitatge. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora als tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
Notícies 04/12/2020 08:28:31

“presupuesto

Els temps actuals ens han portat a donar més valor al nostre edifici, al lloc on vivim. És una oportunitat per posar al dia i donar valor a la propietat, a l'immoble. I aquesta necessitat està comportant un important increment de rehabilitacions dels nostres edificis i habitatges.

Cal pensar en fer les coses buscant experts en la matèria, disposar de diferents tècnics i pressupostos i buscar l'opció més completa i supervisada pel corresponent Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, que buscarà que les intervencions estiguin assegurades i amb els requisits necessaris per garantir els treballs.

Els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l'edificació més propers, t'ajudaran a buscar l'opció més adequada al teu habitatge i/o edifici, i, a més t'ajudaran a realitzar tots els tràmits amb el teu ajuntament i amb totes les mesures i requeriments en matèria de seguretat. En cas de dubte pots dirigir-te al teu Col·legi d'Aparelladors més proper i demanar ajuda o consell, tant en la recerca d'un tècnic de capçalera proper https://obrascongarantia.com/, com per assegurar-te de les opcions que pots realitzar.

En aquest article, analitzarem els treballs que més estem veient en aquests dies: el manteniment de les façanes.

 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA FAÇANA: A LA FAÇANA HI HA PERILL D'ESLLAVISSADA?

La façana és un dels elements de l'edifici més exposats a la degradació i el que genera més problemes a les comunitats i els ajuntaments. Les dades que ens ofereixen ciutats com Tarragona, Saragossa i Palma, a Mallorca, són un clar exemple d'aquesta problemàtica.

Segons les dades de la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) recollides entre 2010 i 2017, més del 65% dels edificis inspeccionats al Camp de Tarragona presenten problemes de degradació, i d'aquests, un 15% lesions greus que poden generar un risc per a les persones.

A Saragossa en els últims anys han augmentat de forma considerable les intervencions d'urgència dels bombers a causa de danys o despreniments d'elements dels edificis que no es trobaven en un adequat estat de conservació.

I a Palma, a Mallorca, un 47% dels Informes d'Avaluació d'Edificis (IEE) presentats el 2017 van ser desfavorables, és a dir, pràcticament la meitat dels edificis inspeccionats van presentar deficiències que l'ajuntament exigeix reparar.

L'estat de conservació de la façana determina aspectes visuals i estètics, però especialment condiciona la seguretat de les persones i del propi edifici.

Més d'un 25% de les obres de rehabilitació realitzades en edificis d'habitatges, 1 de cada 4 aproximadament, tenen per objecte la rehabilitació total o parcial de les façanes per garantir l'estabilitat dels acabats i els elements sortints.

Realitzar una correcta conservació i manteniment és, en el cas de les façanes, especialment important.

Totes les façanes de l'edifici requereixen la mateixa atenció i manteniment perquè desenvolupen els mateixos riscos. La "façana de l'edifici" la composen: la façana principal, la façana posterior, les mitgeres i els patis.

Les parets mitgeres són aquelles que separen l'edifici dels edificis veïns. Quan no hi hagi edificis veïns o siguin més baixos, les mitgeres quedaran a la vista i han d'estar protegides enfront el pas de la humitat i oferir les prestacions tèrmiques i acústiques que garanteixin el confort dels ocupants.

L'aparició d'esquerdes, desploms o bombaments en el cos de la façana és habitualment el símptoma d'una lesió greu. En edificis antics aquest tipus de lesions són especialment importants. Al detectar aquest tipus de lesions s'ha de contactar amb un tècnic ràpidament per fer una primera avaluació de l'abast de la patologia.

L'aparició d'esquerdes o despreniments en els frontals de balcons, terrasses, tribunes o aplacats, o l'acumulació d'òxid al voltant de l'esquerda, és el símptoma d'una patologia important i que requereix d'una reparació a curt termini. Al detectar aquest tipus de lesions s'ha de contactar amb un tècnic ràpidament per fer una primera valoració de l'abast de la patologia.

Si es produeixen despreniments a la façana s'han de col·locar les proteccions oportunes de manera immediata per evitar lesions a les persones. Cal contactar amb un tècnic que prengui les mesures d'urgència oportunes i redacti un projecte d'actuació a curt termini.

Els balcons i terrasses NO es poden tancar. Fer-ho pot produir l'aparició d'humitats, esquerdes o altres lesions en l'estructura.

NO s'han d'obrir noves obertures a la façana. Fer-ho pot representar un perill per a la seguretat de l'edifici. Si es realitzen noves obertures, aquestes s'han de realitzar d'acord amb les instruccions i sota la direcció d'un aparellador o arquitecte tècnic.

Finalment, cal recordar que, la instal·lació de tendals, para-sols o màquines d'aire condicionat a la façana, requereix de l'aprovació de la comunitat.

 

ELEMENTS DE LA FAÇANA

Cal actuar sobre els diferents elements que composen la façana: el tancament, el revestiment, els cossos sortints i elements singulars, i les obertures.

S'ha d'atendre especialment el manteniment dels revestiments, els cossos sortints i els elements singulars, perquè el seu deteriorament comporta un compromís greu per a la seguretat de les persones.

Els balcons, les tribunes, els ampits, les llindes, els brancals, les baranes, els ràfecs, les cornises o les barbacanes, són elements que estan especialment exposats a l'acció de la pluja, el vent o els canvis de temperatura, la qual cosa fa que el seu deteriorament sigui, si no hi ha un manteniment adequat, molt ràpid. Alhora, l'estabilitat d'aquests elements o de parts d'ells, està molt condicionada al seu bon estat i tipus de fixació.

El revestiment de la façana també pateix un alt grau d'exposició a l'ambient i per tant un ràpid deteriorament. En aquest cas, els aplacats de pedra o ceràmics són molt difícils de tractar, perquè la seva estabilitat està condicionada al bon estat i al tipus de fixació, una circumstància difícilment verificable a simple vista. D'altra banda, el que inicialment potser només és brutícia o una degradació de la imatge estètica de la façana, es pot convertir en un perill, ja que qualsevol despreniment cauria directament sobre el carrer.

El manteniment apropiat d'una façana el condicionen múltiples factors: l'antiguitat de l'edifici, el tipus d'ambient que l'envolta - agressiu o no -, i els sistemes i materials utilitzats en la construcció o els elements constructius incorporats. Aquestes obres de reparació o manteniment haurien d'estar sempre dirigides per un aparellador o arquitecte tècnic.

Alhora, les façanes i els tancaments, juntament amb la coberta de l'edifici, regulen tèrmicament l'edifici. Si el seu edifici es va construir abans de la dècada dels vuitanta, molt probablement es va construir sense cap tipus d'aïllament tèrmic addicional al propi tancament de maó.

Incorporar a les façanes o als sostres un aïllament tèrmic, aprofitant quan hem de fer obres, ens proporcionarà una millora immediata de les condicions d'habitabilitat i confort, i suposarà una inversió a mig i llarg termini, econòmicament rendible, amb un període d'amortització al voltant dels 10 anys.

La façana és també una barrera al soroll. Les prestacions acústiques de la façana i els elements que la composen són habitualment dolentes o molt dolentes. Qualsevol actuació ha de valorar la possibilitat de millorar-les.

 

LES OBRES A LES FAÇANES

La façana és un element comú de l'edifici i les obres a realitzar han de ser aprovades i promogudes per la comunitat.

També si un propietari vol fer obres en un element privatiu de la façana, per exemple incorporar un tendal o substituir els tancaments, aquestes s'han d'aprovar per la comunitat. En aquest cas es produeix una alteració d'elements comuns.

Quant als criteris econòmics, és important valorar la possibilitat d'aprofitar la realització d'obres de reparació o de manteniment a la façana, la coberta o les mitgeres, per incorporar un aïllament tèrmic i acústic. Això reduirà el cost final de les obres.

La instal·lació de la bastida i la mà d'obra representen una part important del pressupost d'execució de les obres d'arranjament d'una façana. Per tal de minimitzar els costos, és molt recomanable aprofitar la seva instal·lació per realitzar altres obres de millora i condicionament.

Al fer obres a la façana, una intervenció imprescindible és la impermeabilització del paviment de les terrasses i balcons. Aquests elements mai incorporen una impermeabilització, la qual cosa fa que les filtracions d'aigua procedents del reg de jardineres, d'estenedors de roba o de la pluja, el deteriorin ràpidament.

Des d'un punt de vista econòmic i únicament si les reparacions són de caràcter puntual es pot valorar la possibilitat d'utilitzar altres mitjans auxiliars com a plataformes elevadores o els treballs de posicionament mitjançant cordes. Tot i així, un i altre, representen una despesa important.

Abans de fer obres cal contactar amb un aparellador o arquitecte tècnic que faci un estudi previ i ofereixi una solució completa: assessori sobre la viabilitat de la solució proposada, la seva eficàcia, altres alternatives possibles, i que efectuï una estimació dels estalvis obtinguts, etc. Aquesta opció serà sempre la més econòmica i segura.

 

INSPECCIONS PERIÒDIQUES DE LES FAÇANES

La inspecció periòdica de les façanes és imprescindible per minimitzar l'alt risc de despreniment del revestiment o els cossos sortints.

La periodicitat de les inspeccions dependrà de l'antiguitat de l'edifici i dels elements que conformen la façana. En edificis posteriors als anys 70 o 80 normalment es faran cada 10 anys. En edificis anteriors als anys 50 és recomanable reduir-les a 5 anys, o fins i tot cada 2 anys. I quan hi trobem barbacanes, cornises o tribunes a les façanes, i especialment en edificis antics, és recomanable reduir la periodicitat a 2 anys.

Els aplacats de pedra o ceràmics exigeixen també un control especial, tant dels ancoratges com de l'estat de les peces. Els ambients agressius com les zones costaneres o properes a centres industrials afavoreixen el ràpid deteriorament dels elements de la façana. En aquest cas és imprescindible incrementar el nombre d'inspeccions.

Les inspeccions han d'incloure totes les façanes i patis de l'edifici. S'haurà inspeccionar el cos de la façana, els cossos sortints i elements auxiliars, les finestres, balcons, para-sols, tendals, les baranes i reixes, i els acabats.

Les inspeccions les han de realitzar un aparellador o arquitecte tècnic. La seva funció és detectar les possibles patologies, determinar les causes que les generen i proposar, si escau, solucions apropiades a cada cas.

Si no existeix, el tècnic ha de proporcionar a la comunitat un manual d'ús i manteniment de l'edifici, i específicament de la façana, on es recollirà un calendari d'inspeccions, d'operacions de manteniment i les instruccions d'ús oportunes en funció de les característiques de la façana.

El manual d'ús i manteniment permetrà a la comunitat programar en el temps les obres necessàries. Això significa fer previsions d'inversions econòmiques en el temps i fixar les dates més adequades per als propietaris.

 

LA INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS (ITE) / INFORME D'AVALUACIÓ D'EDIFICIS (IEE)

La realització de la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) / Informe d'Avaluació d'Edificis (IEE) ha d'estar dirigida per un aparellador o arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals realitzaran el control i assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas.

En Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis en relació a la realització d'una Inspecció Tècnica de l'Edifici o en la realització de les obres per assegurar la seguretat d'aquest.

Comptem, a més, amb la garantia de Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) / Informe d'Avaluació d'Edificis (IEE). A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora als tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
Notícies 06/11/2020 12:14:43

“presupuesto

Reformar el bany, la cuina o fer una reforma més general de l'habitatge, a més de millorar el seu confort i habitabilitat o reduir les despeses en aigua i/o llum, també incrementarà el seu valor de mercat, tant si la volem destinar a lloguer com a la venda.

En habitatges de més de vint anys, simplement la substitució de les finestres ens proporcionarà una millora molt substancial de les condicions d'habitabilitat. Així com, la substitució de sistema de calefacció o refrigeració per equips més moderns i eficients, ens oferirà un estalvi molt important i una millora de l'eficiència energètica de les nostres llars.

Les millores en accessibilitat són cada vegada més necessàries en els edificis. La instal·lació d'un ascensor és una de les reformes que ens proporcionarà un increment en el preu de venda o el lloguer més important. Habitualment també ha d'incloure l'eliminació de graons existents a l'entrada de l'edifici.

Una altra de les millores, cada vegada més freqüents en els nostres habitatges, és la instal·lació de dutxes a peu pla o la redistribució del bany per fer-lo més accessible per als seus usuaris.

Cal recordar que nombroses comunitats autònomes i ajuntaments publiquen convocatòries d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis i/o habitatges, per això és molt recomanable preparar amb promptitud la documentació tècnica. I algunes d'elles, fins i tot, disposen de normativa específica que regula la possibilitat d'incrementar la renda inicial en els contractes d'arrendament, pel que fa al preu de referència, basant-se en el capital invertit en la millora de l'habitatge.

Les actuacions de caràcter integral en els edificis són també cada vegada més freqüents, veient-se sovint en habitatges de pobles o en els centres de la ciutat. Edificis de tres o quatre plantes de principi de segle i sovint en molt mal estat, que es renoven totalment, normalment per destinar-se a lloguer.

En qualsevol cas, tant si es tracta d'una reforma del bany o la cuina, o d'una reforma de major importància, és molt recomanable aplicar una sèrie de criteris tècnics i econòmics que ens assegurin una inversió idònia.

És necessari acudir a professionals de confiança. Cercar un arquitecte tècnic que ens assessori sobre les obres més necessàries, les instal·lacions que es podrien reformar i que, alhora, pugui avaluar les necessitats que es volen cobrir, i sobre el constructor o instal·ladors, més adequats que puguin aconsellar durant tot el procés.

De la mateixa manera, si cal, realitzarà el projecte d'obres i el càlcul estimat de quant costarà i ens podrà assessorar en la tramitació de llicències, a triar la qualitat dels accessoris i elements a renovar, com les aixetes, els paviments, la pintura i els mobles, entre altres.

Un estil de decoració minimalista, elegit amb gust, i elements que facin de l'immoble un habitatge ecològic eficient, afavoriran el pressupost, l'amortització de la inversió i la futura venda.

Un altre detall que pot semblar una nimietat, però que és important, és que cal tenir en compte el temps que costarà aconseguir tots els permisos pertinents per a realitzar les obres. En el cas de contractar un arquitecte tècnic, generalment, aquest s'encarrega de tramitar-los.

Com a norma primera, amb el nostre tècnic, cal parlar clar del que es vol. Si la casa no està quedant com s'havia imaginat, cal dir-ho ràpidament, encara que això signifiqui fer canvis en el pla de treball i en el pressupost.

Finalment, cal recordar que la paciència pot ser un recurs molt valuós. Una reforma requereix temps i no convé pressionar els professionals, ja que això podria influir negativament en els resultats.

 

Vols que t'ajudem?

A l'hora de posar en marxa una reforma és molt important escollir els professionals que la portaran a terme i que ens ajudaran a la seva planificació.

Confia la rehabilitació del teu habitatge a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas i faran que la reforma del teu habitatge sigui tot un èxit.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre reformes al teu habitatge. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora als tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
Notícies 30/09/2020 09:45:20

aislamientos ecologicos

La pandèmia de la COVID-19 està posant en evidència les mancances que tenen la major part dels nostres edificis per garantir dos dels seus aspectes més rellevants: el confort i la salubritat. Les principals actuacions que s'han de realitzar per aconseguir un confort adequat a la nostra llar giren al voltant de l'optimització de l'envoltant tèrmica, és a dir, a l'aïllament en tancaments i la millora de les fusteries. Pel que fa a la salubritat, els dos aspectes més importants que cal tenir en compte són la ventilació i l'ús de materials saludables.

 

Els aïllaments ecològics responen a aquestes dues finalitats de manera excel·lent. A diferència dels seus equivalents "tradicionals" (com el poliestirè, el poliuretà o la llana mineral), els aïllaments ecològics són completament saludables i respectuosos amb el medi ambient. Per aquest motiu, estan incrementant el seu protagonisme en el sector de la construcció. Entre els seus múltiples avantatges podem destacar:

 

  • Estan compostos per materials d'origen animal, vegetal o mineral i, per tant, són reciclables i biodegradables. L'energia consumida en la seva fabricació és molt baixa.
  • Són materials saludables i no tòxics, ja que no tenen substàncies derivades de la indústria petroquímica, o la seva presència és pràcticament testimonial. Els aïllaments convencionals emeten fums tòxics en cas d'incendi i pentà durant la instal·lació, que poden causar afeccions a la pell.
  • Els seus alts valors d'aïllament tèrmic i acústic són equivalents als dels aïllaments tradicionals i amb similars prestacions tècniques.
  • Alguns d'ells destaquen per la seva alta capacitat calorífica, és a dir, per la seva capacitat d'emmagatzemar calor i convertir-se en un "acumulador" d'energia. Aquesta facultat afavoreix el seu gran comportament a l'estiu, ja que aconsegueixen mantenir l'habitatge més fresc.
  • Tenen el poder de transpirar i deixar passar la humitat de l'ambient sense que afecti la seva capacitat tèrmica, treballant com a reguladors de la humitat. Absorbeixen l'excés d'humitat en un moment puntual, per després tornar-lo en cas que l'ambient es ressequi.
  • La seva durabilitat és, pràcticament, per a tota la vida sense que es produeixi una pèrdua de les seves propietats.

Els aïllaments tèrmics ecològics més freqüents actualment al mercat són:

 

SURO:

Un dels millors i més estesos. Prové de l'escorça de les sureres. És totalment renovable i reciclable. Té una gran capacitat d'aïllament, tant tèrmic com acústic. És imputrescible i resisteix els atacs d'insectes i fongs, la qual cosa el converteix en un dels materials més estables i duradors del regne vegetal. No emet vapors ni partícules tòxiques. És ignífug, amb resistència al foc. No emet gasos tòxics o inflamables. És impermeable i no higroscòpic, de manera que manté les seves qualitats aïllants i tot en condicions d'elevada humitat ambiental, ja que no absorbeix ni aigua ni humitat.

 

FIBRA DE FUSTA:

Els taulers de fibra de fusta són aïllants que es fabriquen normalment aprofitant els residus del processament de la fusta. La seva estructura fibrosa permet la difusió del vapor d'aigua i, per tant, que sigui un aïllant que respiri. A més, tenen la capacitat d'absorbir el soroll.

 

CELULOSA DE PAPER RECICLAT:

La matèria primera és la cel·lulosa que s'obté reciclant el paper del diari. Destaca per les seves qualitats higroscòpiques (capacitat d'absorció de la humitat), i de resistència al foc i a la descomposició. Es pot reciclar o reutilitzar. Té gran resistència mecànica i és insoluble en la majoria dels dissolvents. Hi ha dos tipus de cel·lulosa: per insuflat i en manta.

 

LLANA D’OVELLA:

Absorbeix la humitat quan és excessiva i la desprèn quan l'ambient és sec. L'ús com a material aïllant d'aquesta fibra atapeïda, arrissada i suau, d'origen animal, obliga a uns tractaments de neteja, protecció contra l'atac de xilòfags (insectes que s'alimenten amb fusta) i enfortiment. El seu màxim inconvenient és que pot ser atacada per les arnes, però un tractament amb borat de sodi el prevé fàcilment.

 

CÀNEM:

Es fabrica a partir de les fibres de cànem unides, la matèria primera prové de la planta de cànnabis o del lli, que no requereixen protecció de pesticides durant el seu cultiu. Es comercialitza habitualment en forma de manta aïllant. És permeable al vapor d'aigua i no és comestible per a insectes i rosegadors.

A més d'aquests, hi ha altres aïllants ecològics, encara que són menys populars. Per exemple, les bales de palla, la fibra de coco, de cotó i de lli, les plomes d'au, o el vidre cel·lular.

 

Vols que t'ajudem?

A l'hora de millorar el confort i la salut de la nostra llar és molt important escollir els professionals que ens ajudaran a escollir els aïllaments ecològics més adequats i duran a terme les reformes pertinents.

Confia la millora del teu habitatge a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas i faran que la reforma del teu habitatge sigui tot un èxit.

En Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre l'aïllament ecològic i altres reformes al teu habitatge. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora als tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
QUÉ NECESSITES?

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

Categories


Obrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Mallorca, Tarragona i Saragossa