MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

La conservació i el manteniment de l'edifici: El llibre de l'edifici i el manual d'ús i manteniment

Notícies 11/02/2021 10:35:57

“presupuesto

L'absència de manteniment és la causa de la majoria de les lesions que apareixen en els edificis d'habitatges. En molts immobles no es realitzen tasques de manteniment ni cap planificació. La conservació, simplement, no existeix. El més habitual és intervenir quan ja han aparegut lesions greus, en lloc de fer un manteniment adequat.

Com a propietaris procurem mantenir en condicions la nostra llar. Millorem la nostra qualitat de vida i revaloritzem el nostre habitatge. Però, pel que fa als elements comuns de l'edifici, tan importants i imprescindibles (parlem de l'estructura, la coberta, les façanes o les instal·lacions), sembla que el seu bon estat és sempre responsabilitat d'un altre.

El manteniment de les comunitats de propietaris gira al voltant de dos elements essencials: la Inspecció Tècnica i el Llibre de l'Edifici. Cal un procediment, una previsió i el convenciment dels propietaris que aquesta és una qüestió necessària i ineludible. Per això és imprescindible la figura d'un tècnic que s'ocupi del bon estat de l'edifici i en el qual puguem confiar.

El Llibre de l'Edifici descriu l'immoble, la configuració i el material que el conforma. Incorpora també les instruccions d'ús i manteniment, que permeten programar en el temps les tasques de conservació i preveure despeses per tal d'allargar la seva vida útil.

A més, recull els documents que justifiquen la realització d'operacions de reparació, manteniment i rehabilitació de caràcter obligatori, així com la identificació de les empreses o professionals que les han realitzat i les garanties que s'han donat. S'inclouen els pressupostos i contractes d'obres, manteniment i honoraris professionals.

En el Llibre de l'Edifici també trobarem els certificats d'inscripció en el Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de les instal·lacions comunes de l'edifici de baixa tensió, gasos combustibles, instal·lacions petrolíferes, instal·lacions tèrmiques i d'ascensors que s'hagin realitzat, i els certificats d'inspeccions tècniques de les instal·lacions comunes sotmeses a reglamentació de seguretat industrial.

El manual d'ús i manteniment de l'edifici recull la planificació de les operacions que s'han de dur a terme en les instal·lacions i en els seus espais annexos de forma periòdica, per tal de conservar-se en un estat òptim. Habitualment el conformen les operacions de manteniment preventiu i les de manteniment substitutiu.

  • El manteniment preventiu recull les operacions que s'han de realitzar de manera periòdica, ja siguin normatives o recomanades, amb l'objectiu de mantenir els elements en les condicions de disseny. S'intenta evitar que aquests es degradin amb el pas el temps, el que provocaria despeses majors, accidents per una disminució de la seguretat o l'aparença de deixadesa. Inclou també un calendari amb la distribució d'aquestes operacions, la valoració econòmica i les condicions per realitzar la seva contractació.

 

  • El manteniment substitutiu es refereix a l'esgotament de la vida útil dels elements que conformen l'edifici i les seves instal·lacions. Es preveu quan caldria substituir-los i s'estima el seu cost. L'objectiu és fer una programació en el temps de les substitucions per racionalitzar la despesa econòmica dels propietaris de l'immoble.

 

Les comunitats de veïns han de saber que amb un bon manteniment preventiu la vida útil dels diferents elements s'allargarà i obtindrem un major rendiment i valor econòmic.

El Llibre de l'Edifici es complementa amb la Inspecció Tècnica d'Edificis que s'orienta a promoure la implantació d'un sistema periòdic de revisió dels edificis d'habitatges i, al mateix temps, a millorar el seu manteniment.

La Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) valora l'estat general de conservació de l'edifici en funció de la inspecció visual d'una sèrie d'elements que poden afectar la seguretat de l'immoble i de les persones que l'habiten. Així, per exemple, es revisa l'estat de l'estructura i la fonamentació, les façanes, els patis, les cobertes, les instal·lacions i les condicions generals d'accessibilitat.

Les comunitats han de tenir present que, tots els edificis de més de 50 anys d'antiguitat en el cas d'Aragó, de més de 45 anys en el cas de Catalunya i de més de 30 anys en el cas de les Balears, han de passar aquesta inspecció tècnica obligatòria. És, a més, imprescindible per poder accedir als ajuts a la rehabilitació.

És responsabilitat de la comunitat de propietaris de l'edifici la contractació de la ITE. Si ha de comprar o llogar un habitatge, sol·liciti-la abans.

Si la seva comunitat ha decidit fer obres, recordeu que per poder optar a les subvencions a la rehabilitació la Inspecció Tècnica de l'Edifici s'ha d'haver realitzat abans del començament dels treballs. En cas contrari no es podrà optar a la subvenció.

Vols que t'ajudem?

Els professionals competents per realitzar la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE), per capacitat tècnica i experiència professional, són els aparelladors o arquitectes tècnics.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis en relació a la realització d'una Inspecció Tècnica de l'Edifici o en la realització de les obres per assegurar la seguretat d'aquest.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE). A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats.

QUÉ NECESSITES?

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

CategoriesObrascongarantia.com es el portal donde conseguir presupuestos y precios de obras, reformas y certificados en Mallorca, Tarragona y Zaragoza