El blog dels arquitectes tècnics

Deduccions IRPF 2024 obres de millora energètica de l'habitatge

Notícies 18/01/2024 16:12:58

Deduccions IRPF reforma habitatge

 

El passat 28 de desembre es va publicar el Reial Decret Llei 8/2023, que inclou una pròrroga de les deduccions a l'impost sobre la renda de les persones físiques per obres de millora d'eficiència energètica en habitatges.

L'article 16, amb efectes des de l'1 de gener del 2024, i fins al 31 de desembre del 2024 amplia la possibilitat de deduir-se un percentatge d'entre un 20 i un 60 per cent de les quantitats satisfetes per les obres realitzades.

La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 5.000 o 7.500 euros anuals, en funció de cada cas.

La deducció es practicarà en el període impositiu en què s'expedeixi el Certificat d'Eficiència Energètica emès després de la realització de les obres i, en tot cas, abans de l'1 de gener del 2025.

Podran deduir-se el 20% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades durant aquest període per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració del seu habitatge habitual o de qualsevol altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge en aquest moment o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest darrer cas, l'habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2025.

S'entendrà que s'ha reduït la demanda de calefacció i refrigeració de l'habitatge quan es redueixi almenys un 7% la suma dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració del certificat d'eficiència energètica de l'habitatge expedit pel tècnic competent després de la realització de les obres, respecte de l'expedit abans de l’inici d’aquestes.

La deducció es practicarà en el període impositiu en què s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emès després de la realització de les obres. Quan el certificat s'expedeixi en un període impositiu posterior a aquell en què es van abonar quantitats per aquestes obres, la deducció s'ha de practicar en aquest últim, tenint en compte les quantitats satisfetes des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 19/2021. En tot cas, aquest certificat haurà de ser expedit abans de l'1 de gener del 2025.

La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 5.000 euros anuals.

Podran deduir-se el 40% quan s'ha millorat el consum d'energia primària no renovable a l'habitatge quan es redueixi almenys un 30% l'indicador de consum d'energia primària no renovable, o bé, s'aconsegueixi una millora de la qualificació energètica de l'habitatge per obtenir una classe energètica A o B. 

En aquests casos, la base màxima anual d'aquesta deducció serà de 7.500 euros anuals.

Podran deduir-se el 60% les que tinguin consideració d'obres de rehabilitació energètica de l'edifici aquelles en què s'obtingui una millora de l'eficiència energètica de l'edifici on s'ubica l'habitatge, i s'ha d'acreditar amb el certificat d'eficiència energètica de l'edifici expedit per el tècnic competent després de fer-ne una reducció del consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica, d'un 30% com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l'edifici per obtenir una classe energètica «A » o «B», a la mateixa escala de qualificació, respecte de l'expedit abans de l'inici de les mateixes.

En aquest cas, la base màxima anual d'aquesta deducció serà de 5.000 euros anuals.

 

Vols que t'ajudem?

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 280 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot allò que necessitis.

Els nostres tècnics professionals us assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas i us acompanyaran en tot el tràmit de la gestió de les subvencions que farà que la reforma del vostre habitatge sigui tot un èxit.

A més, comptem amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics corresponent i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre els ajuts NEXT GENERATION per a la rehabilitació d'edificis i habitatges. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora els tècnics i tria el millor pressupost.

QUÉ NECESSITES?

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

CategoriesObrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Osca, Lleida, Mallorca, Tarragona i Saragossa