MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Directori de professionals

Josep Maria Armora Casadó

POLIVALÈNCIA FUNCIONAL PEL QUE NECESSITIS


( Col·legiat núm. 1271 )
Camps d’especialització:

Àrea d'actuació:

Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp, Priorat, Ribera d'Ebre, Conca de Barberà, Terra Alta, Baix Penedès, Montsià, Baix Ebre,

Descripció:

Cèdules d’habitabilitat,Direcció d’obra,Direcció d’obra de rehabilitacions i reformes,Coordinació de Seguretat en obra,Estudis i Estudis Bàsics de Seguretat,Projectes d’edificis d’obra nova no residencial,Projectes de façanes,Expedients d’activitat,Memòries valorades,Projectes de piscines,Expedients de legalització d’obres,Projectes d’ascensors en edificis existents,Treball de camp i aixecament de plànols,Informes pericials,Amidaments i pressupostos, ITEs,Certificació energètica d’edificis.

Formació:

ARQUITECTE TÈCNIC en execució d'obres.Inscrit al COAATT al desembre de 1996.TÈCNIC amb nivell intermig en prevenció de riscos laborals” per CEIMPRO (Autorització nº 98.0030.50.01.06.01 Dirección de Trabajo del Gobierno Vasco). Any 2004. CURS capacitació com a tècnic certificador d’eficiència energètica d’edificis per TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Any 2013.

Obres realitzadesObrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Mallorca, Tarragona i Saragossa